ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220454
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030192
รหัส Obec 6 หลัก :
  220454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระทุ่มทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKRATHOOMTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระทุ่มทอง
ตำบล :
  วังข่อย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  056-890113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  ktt9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:52:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง


นายณัทพงศ์ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน