ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220457
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  220457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYNUMPUPRACHAPITTANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
ตำบล :
  วังข่อย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  056390064
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:19:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา


นางสาวทัศนีย์ พินิจชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน