ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220458
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030186
รหัส Obec 6 หลัก :
  220458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาธรรมบท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOTHAMMABOT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาธรรมบท
ตำบล :
  ไพศาลี
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5639-0009
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไพศาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท


นายชลอ บุญสมวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน