ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220459
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  220459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYNAMLAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยน้ำลาด
ตำบล :
  ไพศาลี
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5635-2404
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  aod.aod_ok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไพศาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:57:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด


นายบุญเรือง ยอดฉิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน