ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220521
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  220521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGLAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านคลองลาน
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0018
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10:48:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองลาน


นายจำเนียร โลหะเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน