ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220524
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  220524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANNONGBUA(THEPWITTAYAKOM)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกลับ
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5625-1365
โทรสาร :
  056323393
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  nongboatep@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)


นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน