ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220525
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030027
รหัส Obec 6 หลัก :
  220525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพสุทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Thep Sutthawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเนินตาเกิด
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0992387958
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  watthep901@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:54:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส


นายชูศักดิ์ น้อยทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน