ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220527
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  220527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPARKDONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านปากดง
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  Parkdong-2515@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11:34:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากดง


นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน