ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220528
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  220528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN THUNGTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งทอง
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056-230370
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  btt_nb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:52:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง


นายสมนึก ประกาศพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน