ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220530
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  220530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHAUPATHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาแม่แก่
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  089-9433809
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 16:12:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์


นายอำนวย ตามงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน