ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกะเปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220531
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  220531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกะเปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkapoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกะเปา
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  ๐๘-๗๒๐๖-๗๘๐๐
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13:19:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา


นางปิณฑิรา สุขสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะเปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน