ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220532
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  220532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAHACHATSETTHAKIJWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหมืองแร่
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056880092
โทรสาร :
  056880092
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:06:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา


นายนพพร รัตนเวชสิทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน