ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220535
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  220535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDOMPATTANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอุดมพัฒนา
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  udompattana2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:04:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดมพัฒนา


นายณัฐพงศ์ ทุมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน