ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220537
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  220537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCOKSAARDSAKHAMUNVITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านกุดตามั่น
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน