ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220538
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030021
รหัส Obec 6 หลัก :
  220538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเวฬุวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATWALUWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวัดเวฬุวัน
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056390140
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2501
อีเมล์ :
  Manop_s6edge@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน


นายสามารถ สีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน