ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220539
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  220539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGBOE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวังบ่อ
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  8-1972-6766
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:24:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)


นายเสนีย์ วนิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน