ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220540
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  220540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGYAI(RADBAMRUNG)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังใหญ่
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  banwangyai2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คุณภาพการศึกษาหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 11:15:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน