ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220541
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  220541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยธารทหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHUAYTHANTHAHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยธารทหาร
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  60030024@nsw3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:05:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร


นางสาวยุพิน รอดประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยธารทหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน