ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220542
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030025
รหัส Obec 6 หลัก :
  220542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantublumprachapatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทับลุ่ม
ตำบล :
  วังบ่อ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน