ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220546
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  220546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THANTHAHAN(Saeng Sawang up patham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยด้วน
ตำบล :
  ธารทหาร
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5629-0011
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)


นายวันชัย ยี่รักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน