ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสาดกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220547
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  220547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำสาดกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namsadklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำสาดกลาง
ตำบล :
  ธารทหาร
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0120
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2496
อีเมล์ :
  kaitao9933@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำสาดกลาง


นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสาดกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน