ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสาดเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220550
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  220550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำสาดเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namsadnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำสาดเหนือ
ตำบล :
  ธารทหาร
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056290055
โทรสาร :
  056290055
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  namsadnua@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำสาดเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสาดเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน