ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยวารีใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220551
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  220551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยวารีใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYMAREETAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยวารีใต้
ตำบล :
  ธารทหาร
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0843826329
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  e-mail prajan-๒๘๔๐ @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:10:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยวารีใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน