ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220552
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  220552
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANGRADANNAKLEA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกระดานหน้าแกล
ตำบล :
  ห้วยถั่วเหนือ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056-200756
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  kadaunsch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยถั่วเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล


นายอรุณ อินทร์แดน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน