ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220553
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  220553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRANGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสระงาม
ตำบล :
  ห้วยใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5687-9042
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระงาม


นางเย็นฤดี พูลพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน