ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220554
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  220554
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโพรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGPRONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังโพรง
ตำบล :
  ห้วยใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  095-958-4779
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:34:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโพรง


นายอิษฎิ์ นาทะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน