ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220561
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  220561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะแก้วสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKAEWSAMAKKI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกาะแก้ว
ตำบล :
  ห้วยร่วม
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  081-0385190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2530
อีเมล์ :
  boonsongmala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยร่วม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน