ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพสถาพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220563
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  220563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทพสถาพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAPSATAPON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจิกยาวใต้
ตำบล :
  ห้วยถั่วเหนือ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยถั่วเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 07:35:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร


นายพัฒนพงษ์ ภู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพสถาพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน