ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220565
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  220565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโบสถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGBOTE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองโบสถ์
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0121
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  nypop@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12:43:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์


นายณรงค์ นาคชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน