ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220568
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  220568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขามะเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BHAN-KHAO-MA-KLEAR-SHCOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขามะเกลือ
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5639-0118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  ิbmksch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 2 (หนองบัว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ


นายธีรพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน