ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220569
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  220569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGDOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองดู่
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  0-5688-0101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/10/2509
อีเมล์ :
  kikpaingfa4444@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดู่


นายสุกิจ ตะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน