ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220570
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030008
รหัส Obec 6 หลัก :
  220570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรังงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRANGNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านรังงาม
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  หนองบัว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60110
โทรศัพท์ :
  056232786
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  banrangngam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองบัว 1 (บัวหลวง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรังงาม


นายบรรชา งามใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน