ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220639
รหัส Smis 8 หลัก :
  60032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  220639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chansenengsuwananusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน135
ตำบล :
  จันเสน
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  056-009865
โทรสาร :
  056-009865
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  chansen_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:29:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์


นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน