ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220644
รหัส Smis 8 หลัก :
  60032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  220644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าตะโกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thatakophittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านดอนคา
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5624-9419
โทรสาร :
  056360565
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2513
อีเมล์ :
  thatako@thatako.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม


นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2