ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220658
รหัส Smis 8 หลัก :
  60022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  220658
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaynamhomwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านชุมตาบง
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056293056
โทรสาร :
  056293119
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2530
อีเมล์ :
  huaynamhom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร


นายเฉลิมชัย ส่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน