ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040013
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  040013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphosawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโพธิ์สวัสดิ์
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนชากังราว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 09:23:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์


นางสาวขวัญหทัย จันทร์เพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน