ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040040
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  040040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangliangratwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านยางเลียง
ตำบล :
  คลองแม่ลาย
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองแม่ลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา


นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน