ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040047
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  040047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาน้ำเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaonumphet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเขาน้ำเพชร
ตำบล :
  คลองแม่ลาย
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055780289
โทรสาร :
  856035500
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  knp.wantana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองแม่ลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร


นายสุชาติ ผู้มีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน