ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040048
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  040048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangrua(chulasongkrao)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปางเรือ
ตำบล :
  คลองแม่ลาย
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055029554
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /04/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองแม่ลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 23:12:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)


นางสาวปิยะมาศ ใจดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน