ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040065
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  040065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Angthongpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคลองแม่ลาย
ตำบล :
  คลองแม่ลาย
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055705631
โทรสาร :
  055708631
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  Angtongpattana@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)


นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน