ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040081
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  040081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปราสาทอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prasatanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคนใต้
ตำบล :
  คณฑี
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055867560
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค. 2508
อีเมล์ :
  Prasartanusornschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนคณฑี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คณฑี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์


นายภูวนารถ มัทวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน