ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040082
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  040082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเสลี่ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthasaliang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าเสลี่ยง
ตำบล :
  คณฑี
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055867747
โทรสาร :
  055867747
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  thasaliang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนคณฑี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คณฑี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:37:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน