ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040430
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  040430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กำแพงเพชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamphaengphet Pittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน188
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055711212
โทรสาร :
  055711012
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/08/2514
อีเมล์ :
  kpp.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2563 เวลา 19:45:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2