ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040434
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  040434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คณฑีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHONTEE PITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคนเหนือ เลขที่ 999
ตำบล :
  เทพนคร
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055702032
โทรสาร :
  055702031
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  khontee08@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:55:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม


นายวิรัช วันบรรเจิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2