ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040448
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  040448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สลกบาตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Salokbatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสลกบาตร
ตำบล :
  สลกบาตร
อำเภอ :
  ขาณุวรลักษบุรี
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62140
โทรศัพท์ :
  0-5577-2029
โทรสาร :
  055772472
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มี.ค. 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา


นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2