ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040456
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  040456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayom Bhatcharakitiyabha 2 kamphaeng Phet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านประชาสุขสันต์
ตำบล :
  ประชาสุขสันต์
อำเภอ :
  ลานกระบือ
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62170
โทรศัพท์ :
  055856343
โทรสาร :
  055856344
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2532
อีเมล์ :
  mbp2kp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประชาสุขสันต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14:48:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2