ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160001
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  160001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANTAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน-
ตำบล :
  น้ำรึม
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-513600
โทรสาร :
  055-513610
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2486
อีเมล์ :
  anubantak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้รึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 07:33:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลตาก


นายพยนต์ สืบรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน