ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160006
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  160006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานห้วยเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lan Huai Duea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลานห้วยเดื่อ
ตำบล :
  โป่งแดง
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-560127
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ตาก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ


นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน