ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160014
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  160014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำดิบพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namdippittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำดิบ
ตำบล :
  วังประจบ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 13:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม


นางณภัทร์ นุสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน