ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160020
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  160020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะลาดระฆัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchaladrakang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชะลาดระฆัง
ตำบล :
  โป่งแดง
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-560123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  63010014@takesa1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  MOENet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โป่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน